USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 011/2022

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 011/2022

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 011/2022

ze dne 27.04.2022


k návrhu stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 8 pro volební období 2022 - 20261. stanovuje
podle ust. § 88 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů, počet členů Zastupitelstva městské části Praha 8 pro volební období 2022
až 2026 na:
45 členů zastupitelstva.


................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

23_Usneseni.pdf (36,7 kB)
1_0 - Usn_RMC_0144_2022.pdf - příloha (37,7 kB)