USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 034/2023

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 034/2023

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 034/2023

ze dne 13.09.2023


k návrhu schválení vzorového textu "Smlouvy o spolupráci" mezi městskou částí Praha 8 a hlavním městem Praha v rámci projektu "MHMP - zabydlování a podpora v bydlení domácností a poradci pro nájemníky" a "MHMP - zabydlování a podpora v bydlení domácností a kontaktní místa pro bydlení"1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu schválení vzorového textu "Smlouvy o spolupráci"
mezi městskou částí Praha 8 a hlavním městem Praha v rámci projektu "MHMP -
zabydlování a podpora v bydlení domácností a poradci pro nájemníky" a "MHMP -
zabydlování a podpora v bydlení domácností a kontaktní místa pro bydlení",2.schvaluje
vzorový text "Smlouvy o spolupráci" mezi městskou částí Praha 8 a hlavním městem
Praha v rámci projektu "MHMP - zabydlování a podpora v bydlení domácností a poradci
pro nájemníky" a "MHMP - zabydlování a podpora v bydlení domácností a kontaktní
místa pro bydlení" uvedený v příloze tohoto usnesení,3.ukládá


gesčně příslušnému místostarostovi městské části Praha 8 uzavřít "Smlouvu
o spolupráci" dle 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Radomír Nepil Termín: 31.10.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

111_Usneseni.pdf (58,1 kB)
1_2 - vzorovy_text_Smlouva_o_spolupraci.docx - příloha (90,2 kB)