USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 036/2023

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 036/2023

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 036/2023

ze dne 13.09.2023


k návrhu uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a firmou V.L. 2001 s.r.o.1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního
kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a firmou V.L. 2001 s.r.o., se sídlem
Na Křečku 348, 109 00 Praha 10, (IČO: 281 91 048),2.schvaluje
uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" (u KD Krakov)
mezi Městskou částí Praha 8 jako "objednatelem" a firmou V.L.
2001 s.r.o., se sídlem Na Křečku 348, 109 00 Praha 10,
(IČO: 281 91 048), jako "poskytovatelem" podle textu uvedeného v příloze
"Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


předložit smlouvu dle 2. části tohoto usnesení k podpisu smluvním stranám.
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 30.09.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

35_Usneseni.pdf (40,3 kB)