USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 015/2023

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 015/2023

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 015/2023

ze dne 17.05.2023


k návrhu zrušení usnesení Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 16. 6. 2021, č. usn ZMC/028/2021 a návrhu nového usnesení k připojení k aplikaci CityVizor1.zrušuje
usnesení Zastupitelstva městské části ze dne 16. 6. 2021 č. Usn ZMC 028/2021,2.zmocňuje
zastupitele Pavla France k jednání o zajištění finančních prostředků ze strany
Magistrátu hl. m. Prahy potřebných k připojení MČ Praha 8 a jí zřizovaných organizací
k aplikaci CityVizor a následnému zajištění součinnosti Magistrátu hl. m. Prahy
při implementaci aplikace CityVizor,
zodpovídá: zastupitel Pavel Franc
termín: 30. listopadu 20233.ukládá
předsedovi Komise Rady městské části Praha 8 pro informatiku ve spolupráci
s vedoucími odborů ÚMČ Praha 8 a řediteli organizací zřízených Městskou částí
Praha 8, po zajištění finančních prostředků podle bodu 2. tohoto usnesení:

3.1 připojit MČ Praha 8 a jí zřizované organizace k aplikaci CityVizor,
3.2 zahájit zveřejňování informací o jednotlivých položkách rozpočtu a jeho
průběžném plnění, počínaje datem dokončení společného připojení MČ Praha 8 a jí
zřizovaných organizací k systému CityVizor,
zodpovídá: zastupitel Pavel Franc, zastupitel Bc. Josef Slobodník, vedoucí odborů
ÚMČ Praha 8 aředitelé organizací zřízených Městskou částí Praha 8.
termín: 30. listopadu 2023


................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

160_Usneseni.pdf (58,2 kB)