USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 039/2023

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 039/2023

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 039/2023

ze dne 13.09.2023


k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi městskou částí Praha 8, jako "dárcem" a Softballovým klubem Joudrs Praha, jako "obdarovaným"1.schvaluje
uzavření "Darovací smlouvy" mezi městskou částí Praha 8, jako "dárcem"
a Softballovým klubem Joudrs Praha, jako "obdarovaným", podle textu uvedeného
v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení.


................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

85_Usneseni.pdf (46 kB)