USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 029/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 029/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 029/2021

ze dne 15.09.2021


k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 81. bere na vědomí
1.1 usnesení č. Usn RMC 0366/2021 Rady městské části Praha 8
ze dne 18. srpna 2021, přijaté k návrhu rozpočtových opatření Městské části
Praha 8,
1.2 "Důvodovou zprávu" k návrhu rozpočtových opatření Městské části
Praha 8,2. schvaluje
na základě ust. § 87 odst. 3, ve spojení s ust. § 59 odst. 1 zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
rozpočtová opatření uvedená v příloze tohoto usnesení,3. ukládá


vydat rozpočtová opatření uvedená v příloze tohoto usnesení.
Zodpovídá: Bc. Pavla Řechtáčková Termín: 29.09.2021

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

95_Usneseni.pdf (39,1 kB)
1_0 - Priloha_usneseni.docx - příloha (25,3 kB)