USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 018/2017

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 018/2017

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 018/2017

ze dne 21.06.2017


k návrhu projednání dokumentu "Strategický plán udržitelného rozvoje Městské části Praha 8 na období 2017 - 2026"1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu projednání dokumentu "Strategický plán udržitelného
rozvoje Městské části Praha 8 na období 2017 - 2026",2.schvaluje
dokument "Strategický plán udržitelného rozvoje Městské části Praha 8 na období
2017 - 2026", uvedený v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto
usnesení,3.ukládá


3.1 jednou za rok informovat Zastupitelstvo městské části Praha 8 o stavu plnění
"Strategického plánu udržitelného rozvoje Městské části Praha 8 na období 2017 -
2026".
Zodpovídá: MgA. Petr Vilgus, Ph.D. Termín: 06.12.2017

................................................................................
Roman Petrus PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA
Starosta MČ Praha 8 zástupce Starosty MČ Praha 8

usn115334021_093035.pdf (36,2 kB)
1_32 - Vyporadani_pripominek_ke_SPUR.docx - příloha (20,8 kB)
1_33 - Analyticka_cast.pdf - příloha (17 MB)
1_34 - Navrhova_cast.pdf - příloha (1,5 MB)
1_35 - Implementacni_a_realizacni_cast.pdf - příloha (1,4 MB)