USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 035/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 035/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 035/2021

ze dne 15.09.2021


k návrhu uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a firmou V.L. 2001 s.r.o.1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního
kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a firmou V.L. 2001 s.r.o., se sídlem
Na Křečku 348, 109 00 Praha 10, (IČO: 281 91 048),2. schvaluje
uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi Městskou částí
Praha 8 jako "objednatelem" a firmou V.L. 2001 s.r.o., se sídlem Na Křečku 348,
109 00 Praha 10, (IČO: 281 91 048), jako "poskytovatelem" podle textu uvedeného
v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


po schválení ZMČ Praha 8 předložit smlouvu dle 2. části tohoto usnesení k podpisu
smluvním stranám.
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 14.10.2021

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

83_Usneseni.pdf (40,5 kB)