USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 027/2023

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 027/2023

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 027/2023

ze dne 19.06.2023


k návrhu udělení Čestného občanství městské části Praha 8 paní Miloslavě Staré1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu udělení Čestného občanství městské části Praha 8
paní Miloslavě Staré,2.uděluje
v souladu s ust. § 89 odst. 1 písm. m) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě
Praze ve znění pozdějších předpisů, Čestné občanství městské části Praha 8 paní
Miloslavě Staré, z důvodů uvedených v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí
tohoto usnesení,3.ukládá


zabezpečit realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 30.09.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

91_Usneseni.pdf (38,1 kB)