USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 015/2022

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 015/2022

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 015/2022

ze dne 27.04.2022


k návrhu Plánu rozvoje MČ Praha 81. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu "Plánu rozvoje MČ Praha 8",2. schvaluje
"Plán rozvoje MČ Praha 8", dle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která
není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


zajistit digitalizaci "Plánu rozvoje MČ Praha 8".
Zodpovídá: Ing. arch. Martin Dvorský Termín: 30.12.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

63_Usneseni.pdf (37,3 kB)