USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0841/2013

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0841/2013

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0841/2013

ze dne 30.10.2013


k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi Českou republikou - Ministerstvem vnitra a Městskou částí Praha 8 o darování 4 ks tiskáren1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi Českou republikou
- Ministerstvem vnitra a Městskou částí Praha 8 o darování 4 ks tiskáren,2.schvaluje
uzavření "Darovací smlouvy" mezi Českou republikou - Ministersvem vnitra, jako
"Dárcem" a Městskou částí Praha 8, jako "Obdarovaným" o darování 4 ks tiskáren,
pro účely agendy občanských průkazů a cestovních pasů, podle textu uvedeného
v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předat k podpisu Starostovi MČ Praha 8 Ing. Janků "Darovací smlouvu"
ve˙smyslu 2.˙části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Mgr. Petr Veselý Termín: 15.11.2013

................................................................................
Ing. Janků Jiří Michal Švarc
Starosta MČ Praha 8 zástupce Starosty MČ Praha 8

usn43702923_151730.pdf (36,7 kB)