USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 020/2022

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 020/2022

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 020/2022

ze dne 27.04.2022


k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemku parc. č. 209 na k.ú. Libeň v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy Městské části Praha 81. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 -
svěření pozemku parc. č. 209 na k. ú. Libeň v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy,
do správy Městské části Praha 8,2. schvaluje
na základě ustanovení § 89 odst. 2 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů
návrh majetkového převodu městské části Praha 8 - svěření pozemku
parc. č. 209 na k. ú. Libeň v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy Městské
části Praha 8,
- pozemek parc. č. 209 (zahrada), o výměře 165 m2, zapsána na listu vlastnictví
1923 ve vlastnictví Hlavního města Prahy, s následným svěřením do správy Městské
části Praha 8,3. ukládá


3.1 informovat Zastupitelstvo městské části Praha 8 o předání žádosti o svěření
pozemku dle. 2. části tohoto usnesení Magistrátu hlavního města Prahy,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 27.04.2022
3.2 informovat Zastupitelstvo MČP8 o svěření pozemku dle 2. části tohoto
usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 26.10.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

165_Usneseni.pdf (41,4 kB)
1_5 - Scan_2022_04_26_15_06_05.pdf - příloha (1,6 MB)