USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 023/2022

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 023/2022

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 023/2022

ze dne 29.06.2022


k návrhu provedení auditu zakázek ÚMČ Praha 8, příspěvkových organizací MČ Praha 8 a společností založených MČ Praha 81. bere na vědomí
dosud známé informace související s vyšetřováním případu označovaným OČTŘ pod
názvem „Dozimetr“
a z důvodu zachování principu dobré správy,2. ukládá


2.1 neprodleně zajistit provedení auditů zakázek a ostatních smluvních vztahů
MČ Praha 8, realizovaných v období od 1.1.2010 do současnosti se zvláštním
zřetelem na vazby dodavatelů na osoby dosud obviněné v případu “Dozimetr”,
prostřednictvím auditorské společnosti s prokazatelnými zkušenostmi v provádění
auditů, a to nejméně v rozsahu uvedeném v příloze tohoto usnesení,
Zodpovídá: JUDr. Josef Rambousek Termín: 31.08.2022
2.2 neprodleně zajistit provedení auditů zakázek a ostatních smluvních vztahů
příspěvkových organizací MČ Praha 8, realizovaných v období od 1.1.2010 do
současnosti, se zvláštním zřetelem na vazby dodavatelů na osoby dosud obviněné
v případu “Dozimetr”, prostřednictvím auditorské společnosti s prokazatelnými
zkušenostmi v provádění auditů, a to nejméně v rozsahu uvedeném v příloze
tohoto usnesení a předat výsledek k rukám tajemníka ÚMČ Praha 8,
Zodpovídá: Ondřej Gros Termín: 31.08.2022


3. vyzývá
představitele statutárních orgánů společností založených MČ Praha 8 k neprodlenému
provedení auditů zakázek těchto společností, realizovaných v období od 1.1.2010 do
současnosti, se zvláštním zřetelem na vazby dodavatelů na osoby dosud obviněné
v případu “Dozimetr”, prostřednictvím auditorské společnosti s prokazatelnými
zkušenostmi v provádění auditů, a to nejméně v rozsahu uvedeném v příloze tohoto
usnesení a předat výsledek k rukám tajemníka ÚMČ Praha 8.


................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

266_Usneseni.pdf (40,1 kB)
1_47 - rozsah_audit.docx - příloha (15,9 kB)