USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 012/2022

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 012/2022

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 012/2022

ze dne 27.04.2022


k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na volnočasové nesportovních aktivity dětí a mládeže pro rok 20221. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8
na volnočasové nesportovních aktivity dětí a mládeže pro rok 2022,2. schvaluje
v souladu s usnesením č. Usn RMC 0193/2022 Rady městské části Praha 8
ze dne 11. dubna 2022 a na základě ust. § 89 odst. 2 písm. b) zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
a po projednání v příslušné výběrové komisi dne 5. dubna 2022, poskytnutí
dotací Městské části Praha 8 na volnočasové nesportovních aktivity dětí a mládeže
pro rok 2022 podle seznamu uvedeného v příloze tohoto usnesení,
3. ukládá


zabezpečit realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 30.09.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

37_Usneseni.pdf (39,8 kB)
1_1 - volnocas_-nad_50_tis._Kc.xlsx - příloha (13,6 kB)