USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 027/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 027/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 027/2019

ze dne 25.09.2019


k návrhu Zásad postupu prodeje spoluvlastnických podílů na bytových domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do·správy Městské části Praha 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu Zásad postupu prodeje spoluvlastnických podílů
na bytových domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených
do správy Městské části Praha 8,2.schvaluje
(na základě doporučení komise Rady Městské části Praha 8 pro obecní majetek
ze dne 10. září 2019 a se souhlasem Rady Městské části Praha 8, vyjádřeným jejím
usnesením č. Usn RMC 0484/2019 ze dne 11. září 2019)
Zásady postupu prodeje spoluvlastnických podílů na bytových domech ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8,
podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto
usnesení,
3.ukládá


3. 1 zajistit úkony směřující k zahájení prodeje spoluvlastnických podílů
na·bytových domech ve smyslu "Zásad postupu prodeje spoluvlastnických podílů
na·bytových domech ve·vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených
do·správy Městské části Praha 8", dle 2. části tohoto usnesení,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 31.12.2019
3. 2 informovat Zastupitelstvo Městské části Praha 8 (ZMČ) o zahájení prodeje
spoluvlastnických podílů na bytových domech ve smyslu "Zásad postupu prodeje
spoluvlastnických podílů na bytových domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního
města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8", dle 2. části tohoto
usnesení.
Zodpovídá: Tomáš Slabihoudek Termín: 31.12.2019

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

153_Usneseni.pdf (40,8 kB)
1_16 - Zasady_postupu_prodeje_bytovych_domu-spol._ - příloha (31,4 kB)