USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 016/2022

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 016/2022

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 016/2022

ze dne 27.04.2022


k návrhu dokumentu "Udržitelná Praha 8 - Postup a struktura hodnoticího systému"1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu dokumentu „Udržitelná Praha 8 - Postup a struktura
hodnoticího systému“,2. schvaluje
dokument „Udržitelná Praha 8 - Postup a struktura hodnoticího systému“, dle textu
uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení.


................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

75_Usneseni.pdf (35,5 kB)