USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 032/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 032/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 032/2021

ze dne 15.09.2021


k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu·Ondřeji Hrabovi1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8
panu Ondřeji Hrabovi,2. uděluje
v souladu s ust. § 89 odst. 1 písm. m) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze
ve znění pozdějších předpisů, Čestné občanství Městské části Praha 8 panu Ondřeji
Hrabovi, z důvodů uvedených v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí
tohoto usnesení,3. ukládá


zabezpečit realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 15.10.2021

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

47_Usneseni.pdf (38,4 kB)