USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 032/2022

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 032/2022

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 032/2022

ze dne 29.06.2022


k návrhu uzavření "Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi městskou částí Praha 8 a firmou V.L. 2001 s.r.o.1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění provozu
mobilního kluziště" mezi městskou částí Praha 8 a firmou V.L. 2001 s.r.o., se sídlem
Na Křečku 348, 109 00 Praha 10, (IČO: 281 91 048),2. schvaluje
uzavření "Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi
městskou částí Praha 8 a firmou V.L. 2001 s.r.o., se sídlem Na Křečku 348,
109 00 Praha 10, (IČO: 281 91 048), jako "provozovatelem" podle textu uvedeného
v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


předložit Dodatek č. 1 ke smlouvě dle 2. části tohoto usnesení k podpisu smluvním
stranám.
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 15.07.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

177_Usneseni.pdf (40,2 kB)