USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 029/2022

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 029/2022

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 029/2022

ze dne 29.06.2022


k návrhu udělení Čestného občanství městské části Praha 8 panu Josefu Zumrovi1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu udělení Čestného občanství městské části Praha 8
panu Josefu Zumrovi,2. uděluje
v souladu s ust. § 89 odst. 1 písm. m) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze
ve znění pozdějších předpisů, Čestné občanství městské části Praha 8 panu Josefu
Zumrovi,, z důvodů uvedených v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí
tohoto usnesení,3. ukládá


zabezpečit realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 05.09.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

127_Usneseni.pdf (38,5 kB)