USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 013/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 013/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 013/2019

ze dne 12.06.2019


k návrhu vydání Dodatku č. 5 ke Zřizovací listině Základní školy a·mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 61.schvaluje
na základě ust. § 89 odst. 1 písm. j), ve spojení s ust. § 18 odst. 1 písm. b) zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
(se souhlasem Rady Městské části Praha 8, vyjádřeným jejím usnesením
č. Usn RMC 0196/2019 ze dne 24. dubna 2019)
vydání „Dodatku č. 5“ ke „Zřizovací listině Základní školy a mateřské školy, Praha 8,
Lyčkovo náměstí 6“, podle textu uvedeného v příloze tohoto usnesení,
s účinností od 1. září 2019.


................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

23_Usneseni.pdf (39,9 kB)
1_0 - Priloha.doc - příloha (28,5 kB)