USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 030/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 030/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 030/2021

ze dne 15.09.2021


k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu·RNDr.·Miloslavu Štulcovi1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8
panu RNDr. Miloslavu Štulcovi,2. uděluje
v souladu s ust. § 89 odst. 1 písm. m) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním
městě Praze ve znění pozdějších předpisů, Čestné občanství Městské části Praha 8
panu RNDr. Miloslavu Štulcovi, z důvodů uvedených v příloze "Důvodové zprávy",
která není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


zabezpečit realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 15.10.2021

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

35_Usneseni.pdf (38,8 kB)