USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 028/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 028/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 028/2019

ze dne 25.09.2019


k návrhu Seznamu vybraných spoluvlastnických podílů na bytových domech navržených k prodeji spolu se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky právnickým osobám založeným stávajícími oprávněnými nájemci bytů, dle Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k·návrhu Seznamu vybraných spoluvlastnických podílů
na bytových domech, navržených k prodeji spolu se zastavěnými a funkčně
spjatými pozemky právnickým osobám založeným stávajícími oprávněnými nájemci
bytů, dle Zásad postupu prodeje spoluvlastnických podílů na bytových domech
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části
Praha 8,2.schvaluje
(na základě doporučení komise Rady Městské části Praha 8 pro obecní majetek
ze dne 10. září 2019) a se souhlasem Rady Městské části Praha 8, vyjádřeným jejím
usnesením č. Usn RMC 0486/2019 ze dne 11. září 2019)
Seznam vybraných spoluvlastnických podílů na bytových domech, navržených
k prodeji spolu se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky právnickým osobám
založeným stávajícími oprávněnými nájemci bytů, dle Zásad postupu prodeje
spoluvlastnických podílů na bytových domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města
Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8, podle textu uvedeného v příloze
"Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení.................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

181_Usneseni.pdf (40,5 kB)
1_18 - Seznam_vybranych_spoluvlastnickych_podilu_n - příloha (14,6 kB)