USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 017/2022

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 017/2022

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 017/2022

ze dne 27.04.2022


k návrhu aktualizace Zásad pro výstavbu na území MČ Praha 81. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu aktualizace Zásad pro výstavbu na území Městské části
(MČ) Praha 8,2. schvaluje
znění Zásad pro výstavbu na území MČ Praha 8, dle textu uvedeného v příloze
"Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení.


................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

129_Usneseni.pdf (36 kB)