USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 026/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 026/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 026/2019

ze dne 25.09.2019


k návrhu Seznamu vybraných bytových domů navržených k prodeji spolu se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky právnickým osobám založeným stávajícími oprávněnými nájemci bytů, dle Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8



1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu Seznamu vybraných bytových domů, navržených
k prodeji spolu se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky právnickým osobám
založeným stávajícími oprávněnými nájemci bytů, dle Zásad postupu prodeje
bytových domů ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy
Městské části Praha 8,



2.schvaluje
(na základě doporučení komise Rady městské části Praha 8 pro obecní majetek
ze dne 10. září 2019) a se souhlasem Rady městské části Praha 8, vyjádřeným jejím
usnesením č. Usn RMC 0485/2019 ze dne 11. září 2019)
Seznam vybraných bytových domů, navržených k prodeji spolu se zastavěnými
a funkčně spjatými pozemky právnickým osobám založeným stávajícími oprávněnými
nájemci bytů, dle Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví obce,
tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8, podle textu
uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení.







........................................



........................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

167_Usneseni.pdf (39,8 kB)
1_17 - Seznam_vybranych_bytovych_domu_k_prodeji.xl - příloha (14,6 kB)