USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 037/2015

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 037/2015

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 037/2015

ze dne 10.06.2015


k petici "Ládví není autobusák"1.bere na vědomí
petici "Ládví není autobusák", ke které byly shromažďovány podpisy od 14. 4. 2015
do 7. 5. 2015, podepsanou 4 015 občany a předanou dne 7. 5. 2015 Radě hlavního
města Prahy,2.nesouhlasí
s trasováním příměstských integrovaných linek PID z Mělnicka a Neratovicka č. 348,
349, 368 a 369 ulicemi Ďáblická a Střelničná a jejich zakončením ve stanici Ládví
v Praze 8 od 7. 4. 2015 a úpravami autobusové stanice Ládví a jejího okolí
pro zvýšený objem linek a cestujících, které by znamenaly vznik autobusového
terminálu uprostřed rezidenční oblasti,3.schvaluje
3.1 zásadní nesouhlas Městské části Praha 8 s ukončením integrovaných
příměstských autobusových linek z Mělnicka a Neratovicka na zastávce Ládví
v Praze 8,
3.2 podporu občanské iniciativě "Ládví není autobusák" a jejím požadavkům
na trasování těchto linek na území Hlavního města Prahy po páteřních komunikacích
Cínovecká a Kbelská a jejich ukončení na autobusovém terminálu Letňan na konečné
stanici metra C,4.ukládá
Radě městské části Praha 8

4.1 bez odkladu informovat Radu hlavního města Prahy a příspěvkovou organizaci
hl. m. Prahy ROPID o tomto usnesení.
Zodpovídá: Roman Petrus Termín: 20.06.2015

................................................................................
Petrus Roman PhDr. Ing. Fichtner Matěj, MBA
Starosta MČ Praha 8 zástupce Starosty MČ Praha 8

usn70623875_074741.pdf (39,2 kB)