USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 031/2023

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 031/2023

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 031/2023

ze dne 13.09.2023


k návrhu rozpočtových opatření městské části Praha 81.bere na vědomí
1.1 usnesení č. Usn RMC 0300/2023 Rady městské části Praha 8
ze dne 23. srpna 2023, přijaté k návrhu rozpočtových opatření městské části
Praha 8,
1.2 "Důvodovou zprávu" k návrhu rozpočtových opatření městské části
Praha 8,2.schvaluje
na základě ust. § 87 odst. 3, ve spojení s ust. § 59 odst. 1 zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
rozpočtová opatření uvedená v příloze tohoto usnesení,3.ukládá


vydat rozpočtová opatření uvedená v příloze tohoto usnesení.
Zodpovídá: Bc. Pavla Řechtáčková Termín: 27.09.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

59_Usneseni.pdf (48,3 kB)
1_0 - Priloha_navrhu_usneseni_ZMC_13.09.23_FV_ZMC_.docx - příloha (26,2 kB)