USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 010/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 010/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 010/2019

ze dne 12.06.2019


k návrhu "Závěrečného účtu" Městské části Praha 8 za rok 20181.bere na vědomí
usnesení č. Usn RMC 0263/2019 Rady městské části Praha 8 ze dne 22. května
2019, přijaté k návrhu "Závěrečného účtu" Městské části Praha 8 za rok 2018,2.schvaluje
2.1 "Závěrečný účet" Městské části Praha 8 za rok 2018, jehož souhrn tvoří
přílohy č. 1 až 16 tohoto usnesení, s těmito výsledky:
příjmy po konsolidaci celkem ............................. 983 518 tis. Kč,
výdaje po konsolidaci celkem ............................. 1 797 100 tis. Kč,
výsledek hospodaření - schodek .......................... 813 582 tis. Kč,
schodek byl pokryt snížením stavu krátkodobých finančních prostředků
na bankovních účtech od 1. 1. 2018 a zapojením aktivních krátkodobých
operací řízení likvidity (cenných papírů), v celkové výši 813 582 tis. Kč,
2.2 "Závěrečnou zprávu" o inventarizaci majetku a závazků Městské části
Praha 8 za rok 2018, uvedenou v příloze č. 14 tohoto usnesení,
3.souhlasí
podle ust. § 17 odst. 7 písm. b) citovaného zákona č. 250/2000 Sb.
a na základě "Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Městské části
Praha 8" a "Zprávy nezávislého auditora AUDIT DANĚ CZ s. r. o. pro organizaci
Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 - SOS Praha 8", za období od 1. ledna
2018 do 31. prosince 2018",
s celoročním hospodařením Městské části Praha 8 v roce 2018,
a to s výhradou,
a přijímá opatření potřebná k nápravě chyb a nedostatků:
a) které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení§ 10 odst. 3
písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., zjištěných odborem kontrolních činností
MHMP, uvedených v příloze č. 15 tohoto usnesení,
b) ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona
č. 420/2004 Sb., zjištěných odborem kontrolních činností MHMP, uvedených
v příloze č. 15 tohoto usnesení,
c) zjištěných auditorskou společností AUDIT DANĚ CZ s. r. o., uvedených
v příloze č. 16 tohoto usnesení.


................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

77_Usneseni.pdf (43,4 kB)
1_3 - priloha_c._1_usneseni.xlsx - příloha (14,7 kB)
1_4 - priloha_c._2_usneseni.xlsx - příloha (34,3 kB)
1_5 - priloha_c._3_usneseni.xlsx - příloha (135,4 kB)
1_6 - priloha_c._4_usneseni.xlsx - příloha (19,7 kB)
1_7 - priloha_c._5_usneseni.xlsx - příloha (15,7 kB)
1_8 - priloha_c._6_usneseni.xlsx - příloha (18,8 kB)
1_9 - priloha_c._7_usneseni.xlsx - příloha (21,3 kB)
1_10 - priloha_c._8_usneseni.xls - příloha (255 kB)
1_11 - priloha_c._9_usneseni.xlsx - příloha (43,6 kB)
1_12 - priloha_c._10_usneseni.xlsx - příloha (34,8 kB)
1_13 - priloha_c._11_usneseni.xlsx - příloha (49,8 kB)
1_14 - priloha_c._12_usneseni.xlsx - příloha (23,1 kB)
1_15 - priloha_c._13_usneseni.xls - příloha (47,5 kB)
1_16 - priloha_c._14_navrhu_usneseni.pdf - příloha (2,3 MB)
1_17 - priloha_c._15_usneseni.docx - příloha (23,3 kB)
1_18 - priloha_c._16_usneseni.docx - příloha (16,9 MB)
1_19 - zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_M - příloha (21,3 MB)
1_20 - usn_RMC_0263_2019_ze_dne_22.5.2019.pdf - příloha (49,3 kB)
1_21 - zapis_Financniho_vyboru_ze_dne_14.5.2019.pd - příloha (1,7 MB)