USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 021/2023

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 021/2023

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 021/2023

ze dne 17.05.2023


k návrhu poskytnutí dotací městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 20231.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu poskytnutí dotací městské části Praha 8 na dlouhodobě
organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2023,2.schvaluje
v souladu s usnesením č. Usn RMC 0163/2023 Rady městské části Praha 8 ze dne
2. května 2023 a na základě ust. § 89 odst. 2 písm. b) zákona č. 131/2000
Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání
v příslušné výběrové komisi dne 27. dubna 2023, poskytnutí dotací Městské
části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže pro rok
2023 podle seznamu uvedeného v příloze tohoto usnesení,3.ukládá


zabezpečit realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 30.09.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

96_Usneseni.pdf (48,3 kB)
1_10 - Sport_2023_do_Zastupitelstva.xlsx - příloha (17,4 kB)