USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 022/2023

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 022/2023

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 022/2023

ze dne 19.06.2023


k návrhu volby nového člena Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 81.odvolává
p. Mgr. Miroslava Korandu z funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva městské
části Praha 8,2.volí
členem Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8

z řad občanů:
p. Jana Horna,
vše s účinností od 19. června 2023.


................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

141_Usneseni.pdf (37,1 kB)