USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 002/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 002/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 002/2021

ze dne 17.03.2021


k návrhu stanovení funkce předsedy komise Rady městské části Praha 8 pro informatiku jako funkce, pro kterou bude člen Zastupitelstva městské části Praha 8 uvolněn1. určuje
na základě ust. § 89 odst.1 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze
ve znění pozdějších předpisů,
funkci předsedy komise Rady městské části Praha 8 pro informatiku, jako funkci pro
kterou bude člen Zastupitelstva městské části Praha 8 uvolněn,
s účinností od 17. března 2021.


................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

223_Usneseni.pdf (37,1 kB)