USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 022/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 022/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 022/2021

ze dne 16.06.2021


k návrhu "Závěrečného účtu" městské části Praha 8 za rok 20201. bere na vědomí
1.1 usnesení č. Usn RMC 0214/2021 Rady městské části Praha 8
ze dne 26. května 2021, přijaté k návrhu "Závěrečného účtu" městské části
Praha 8 za rok 2020,
1.2 "Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 8
za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020",2. schvaluje
2.1 "Závěrečný účet" městské části Praha 8 za rok 2020, jehož souhrn tvoří
přílohy č. 1 až 13 tohoto usnesení, s těmito výsledky:
příjmy po konsolidaci celkem ............................. 1 040 951 tis. Kč,
výdaje po konsolidaci celkem ............................. 970 456 tis. Kč,
výsledek hospodaření (přebytek) .......................... + 70 495 tis. Kč,
při zvýšení stavu krátkodobých finančních
prostředků na bankovních účtech od 1. 1. 2020 o ... + 93 473 tis. Kč,

2.2 "Závěrečnou zprávu" o inventarizaci majetku a závazků městské části
Praha 8 za rok 2020, uvedenou v příloze č. 14 tohoto usnesení,3. souhlasí
podle ust. § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
a na základě "Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části
Praha 8 za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020",
s celoročním hospodařením městské části Praha 8 v roce 2020,
a to bez výhrad.


................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

67_Usneseni.pdf (40,6 kB)
1_5 - priloha_c._1_usneseni.xlsx - příloha (14,8 kB)
1_6 - priloha_c._2_usneseni.xlsx - příloha (31,4 kB)
1_7 - priloha_c._3_usneseni.xlsx - příloha (119,3 kB)
1_8 - priloha_c._4_usneseni.xlsx - příloha (18,5 kB)
1_9 - priloha_c._5_usneseni.xlsx - příloha (16,9 kB)
1_10 - priloha_c._6_usneseni.xlsx - příloha (17 kB)
1_11 - priloha_c._7_usneseni.xlsx - příloha (20,2 kB)
1_12 - priloha_c._8_usneseni.xlsx - příloha (153,4 kB)
1_13 - priloha_c._9_usneseni.xlsx - příloha (42,8 kB)
1_14 - priloha_c._10_usneseni.xlsx - příloha (34,6 kB)
1_15 - priloha_c._11_usneseni.xlsx - příloha (45,3 kB)
1_16 - priloha_c._12_usneseni.xlsx - příloha (26 kB)
1_17 - priloha_c._13_usneseni.xlsx - příloha (25,3 kB)
1_18 - priloha_c._14_usneseni.docx - příloha (20,9 kB)
1_19 - priloha_c._15_usneseni.docx - příloha (31,6 kB)
1_20 - prilohy_duvodove_zpravy_c._1_az_12_.xlsx - příloha (62,7 MB)
1_21 - USNESENI_c._Usn_RMC_0214_2021.pdf - příloha (57 kB)
1_22 - Zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodarani_MC_Praha_8_2020.pdf - příloha (25,6 MB)