USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 019/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 019/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 019/2021

ze dne 16.06.2021


k návrhu připomínek Městské části Praha 8 k některým změnám vlny·20 (Z 3385/20, Z 3388/20, Z 3389/20, Z 3394/20) do zahájeného řízení o vydání části změn vlny 201. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu připomínek Městské části Praha 8
k některým změnám vlny 20(Z 3385/20, Z 3388/20, Z 3389/20,
Z 3394/20) do zahájeného řízení o vydání části změn vlny 20,2. souhlasí
s uplatněním připomínek Městské části Praha 8 k některým změnám vlny 20
(Z 3385/20, Z 3388/20, Z 3389/20, Z 3394/20) do zahájeného řízení o vydání
části změn vlny 20,3. schvaluje
text připomínek Městské části Praha 8 k některým změnám vlny 20
(Z 3385/20, Z 3388/20, Z 3389/20, Z 3394/20) do zahájeného řízení o vydání
části změn vlny 20 podle přílohy ,,Důvodové zprávy", která není součástí
tohoto usnesení,4. ukládá


podepsat dopis s připomínkami Městské části Praha 8 dle 2. části tohoto usnesení
a·zajistit jeho odeslání Magistrátu hl.m .Prahy, odboru územního rozvoje
Zodpovídá: Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. Termín: 28.06.2021

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

98_Usneseni.pdf (39,9 kB)
1_23 - Dopis_ZMC_Praha_8_verejna_priloha_BJ_00272_2021.docx - příloha (15,5 kB)