USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 030/2022

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 030/2022

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 030/2022

ze dne 29.06.2022


k návrhu uzavření "Dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi městskou částí Praha 8 a pí Janou Mengerovou1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění provozu
mobilního kluziště" mezi městskou částí Praha 8 a pí Janou Mengerovou, se sídlem
V Nových Bohnicích 240/5, Praha 8, PSČ 181 00, (IČO: 703 70 281),2. schvaluje
uzavření "Dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi
městskou částí Praha 8 a pí Janou Mengerovou, se sídlem V Nových Bohnicích 240/5,
Praha 8, PSČ 181 00, (IČO: 703 70 281), jako "provozovatelem" podle textu
uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


předložit Dodatek č. 1 ke smlouvě dle 2. části tohoto usnesení k·podpisu smluvním
stranám.
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 15.07.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

151_Usneseni.pdf (40,9 kB)