USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 005/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 005/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 005/2021

ze dne 17.03.2021


k návrhu prominutí a odpisu nedobytných pohledávek Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 81. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu prominutí a odpisu nedobytných pohledávek
Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8,2. schvaluje
na základě ustanovení § 89 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000
Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
prominutí a odpis nedobytných pohledávek Servisního střediska pro správu
svěřeného majetku Městské části Praha 8, podle textu uvedeného v příloze
"Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení.


................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

37_Usneseni.pdf (37,4 kB)