USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 023/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 023/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 023/2021

ze dne 16.06.2021


k návrhu rozpočtového opatření Městské části Praha 81. bere na vědomí
1. 1 usnesení č. Usn RMC 0213/2021 Rady městské části Praha 8
ze dne 26. května 2021, přijaté k návrhu rozpočtového opatření Městské části
Praha 8,
1. 2 "Důvodovou zprávu" k návrhu rozpočtového opatření Městské části
Praha 8,2. souhlasí
na základě ust. § 87 odst. 3, ve spojení s ust. § 59 odst. 1 zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
s rozpočtovým opatřením uvedeným v příloze tohoto usnesení,3. ukládá


vydat rozpočtové opatření uvedené v příloze tohoto usnesení
Zodpovídá: Bc. Pavla Řechtáčková Termín: 30.06.2021

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

23_Usneseni.pdf (38,9 kB)
1_0 - Priloha_usneseni.docx - příloha (26,4 kB)