USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 044/2023

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 044/2023

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 044/2023

ze dne 29.11.2023


k výzvě Městské policii HMP a Polici ČR k potírání nelegálního parkování blokujícího zásahy IZS1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k problematice nelegálního parkování vozidel bránících
průjezdu vozidel IZS,2.ukládá


projednat se zástupci Městské policie Hlavního města Prahy a Krajského ředitelství
Policie ČR taková opatření, která povedou k efektivnímu potírání nelegálního
parkování vozidel bránících průjezdu a zásahům vozidel IZS.
Zodpovídá: Jiří Vítek Termín: 29.02.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

90_Usneseni.pdf (38,4 kB)