USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 013/2023

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 013/2023

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 013/2023

ze dne 17.05.2023


k návrhu uzavření "Dohody o narovnání a vypořádání vzájemných práv a povinností" mezi městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem Vosmíkových 18, a "Dohody o ukončení nájemní smlouvy a narovnání a vypořádání vzájemných práv a povinností" mezi městskou částí Praha 8 a jednotlivými fyzickými osobami1.schvaluje
(se souhlasem Rady městské části Praha 8 vyjádřeným jejím usnesením
č. Usn RMC 0164/2023 ze dne 2.5. 2023)
uzavření "Dohody o narovnání a vypořádání vzájemných práv a povinností"
mezi městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem Vosmíkových 18 (IČO: 139 58 291)
a "Dohody o ukončení nájemní smlouvy a narovnání a vypořádání vzájemných
práv a povinností" mezi městskou částí Praha 8 a jednotlivými fyzickými
osobami, podle textů uvedených v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí
tohoto usnesení,2.ukládá


2.1 předložit "Dohody" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu odpovědným
zástupcům Bytového družstva Vosmíkových 18 a jednotlivým fyzickým osobám,
Zodpovídá: Radomír Nepil Termín: 31.05.2023
2.2 podepsat odpovědnými zástupci Bytového družstva Vosmíkových 18
a jednotlivými fyzickými osobami podepsané "Dohody" dle 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Radomír Nepil Termín: 30.06.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

110_Usneseni.pdf (50,2 kB)