USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 019/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 019/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 019/2019

ze dne 12.06.2019


k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - odejmutí správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, získaného vlastní investiční výstavbou - Bezpečnostní protismykové úpravy na komunikacích na pozemcích na k. ú. Libeň, Troja a Kobylisy v Praze 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - odejmutí
svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy - níže
specifikovaných komunikací na pozemcích na k. ú. Libeň, Troja, Kobylisy, které
byly realizovány z investičních prostředků MČ Praha 8 a následně předány na TSK
hl. m. Prahy a. s.
Jedná se o stavby - bezpečnostní protismykové úpravy na komunikacích:
1) Davídkova, parc. č. 3982/1, k. ú. Libeň,
2) Mazurská, parc. č. 1321/1, k. ú. Troja,
3) Štěpničná, parc. č. 3802, k. ú. Libeň,
4) Žernosecká, Ďáblická, parc. č. 2365/1, k. ú. Kobylisy,2.schvaluje
na základě ust. § 89 odst. 2 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů, a se souhlasem Rady městské části Praha 8,
vyjádřeným svým usnesením č. Usn RMC 0267/2019 ze dne 22. května 2019
návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - odejmutí správy svěřeného
nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy takto:
Jedná se o stavby - bezpečnostní protismykové úpravy na komunikacích:
1) Davídkova, parc. č. 3982/1, k. ú. Libeň,
2) Mazurská, parc. č. 1321/1 , k. ú. Troja,
3) Štěpničná, parc. č. 3802, k. ú. Libeň,
4) Žernosecká, Ďáblická, parc. č. 2365/1, k. ú. Kobylisy,3.ukládá


3.1 informovat Zastupitelstvo městské části Praha 8 o předání žádosti o odejmutí
správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hl. m. Prahy,
dle·2.·části tohoto usnesení Magistrátu hlavního města Prahy.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 28.06.2019
3.2 informovat Zastupitelstvo městské části Praha 8 o uskutečnění majetkového
převodu dle 2.části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Tomáš Slabihoudek Termín: 28.08.2019

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

225_Usneseni.pdf (43,1 kB)