USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 034/2022

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 034/2022

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 034/2022

ze dne 29.06.2022


k návrhu souladu Zásad jednání s investory na území MČ Praha 8 s Metodikou spoluúčasti investorů na rozvoji území hl. m. Prahy1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu souladu Zásad jednání s investory na území MČ
Praha 8 s Metodikou spoluúčasti investorů na rozvoji území hl. m. Prahy,2. schvaluje
znění Zásad pro výstavbu na území MČ Praha 8, dle textu uvedeného v příloze
"Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení.


................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

189_Usneseni.pdf (36,4 kB)