USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 006/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 006/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 006/2021

ze dne 17.03.2021


k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 410 418,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Střížkov, Praha 81. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové
výši 410 418,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy
k bytu na k. ú. Střížkov, Praha 8,2. schvaluje
(se souhlasem Rady městské části Praha 8, vyjádřeným jejím usnesením
č. Usn RMC 0008/2021 ze dne 13. ledna 2021, s doporučením finančního výboru
Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 10. listopadu 2020 a v souladu
se "Směrnicí o prominutí a odpisu nedobytných pohledávek Městské části
Praha 8", schválenou usnesením č. 673/89.RMČ/2002 Rady městské části Praha 8
ze dne 23. října 2002)
odpis nedobytného dluhu v celkové výši 410 418,00 Kč (slovy: Čtyři sta deset
tisíc čtyři sta osmnáct Korun českých), vzniklého neuhrazením nájemného a služeb
z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Střížkov, Praha 8, z důvodů uvedených v "Důvodové
zprávě", která není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


provést úkony směřující k odpisu nedobytného dluhu dle 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 31.05.2021

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

49_Usneseni.pdf (41,2 kB)
1_1 - ZMC_Duvodova_zprava_-_Censka_-_anonymizovana - příloha (30 kB)
1_2 - ZMC_Leporelo_-_Censka_-_anonymizovane.pdf - příloha (625,9 kB)