USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 004/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 004/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 004/2021

ze dne 17.03.2021


k návrhu vydání "Dodatku č. 4" ke "Zřizovací listině" příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 81. schvaluje
na základě ustanovení § 89 odst. 1 písm. j) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (se souhlasem Rady městské části Praha 8,
vyjádřeným jejím usnesením č. Usn RMC 0041/2021 ze dne 27.01.2021),
vydání "Dodatku č. 4" ke "Zřizovací listině", příspěvkové právnické osoby
(organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby
Praha 8 (SOS Praha 8) (IČO: 708 71 213), se sídlem na adrese Bulovka 1462/10,
180 00 Praha 8 - Libeň, podle textu uvedeného v příloze tohoto usnesení,
s účinností od 17. března 2021


................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

64_Usneseni.pdf (40,6 kB)
1_3 - D_4_2021_1.docx - příloha (19 kB)