USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 016/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 016/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 016/2019

ze dne 12.06.2019


k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 224 774,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Libeň, Praha 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové
výši 224 774,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy
k bytu na k. ú. Libeň, Praha 8,2.schvaluje
(se souhlasem Rady městské části Praha 8, vyjádřeným jejím usnesením
č. Usn RMC 0209/2019 ze dne 24. dubna 2019, s doporučením finančního výboru
Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 26. března 2019, a v souladu se "Směrnicí
o prominutí a odpisu nedobytných pohledávek Městské části Praha 8", schválenou
usnesením č. 673/89.RMČ/2002 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. října 2002)
odpis nedobytného dluhu v celkové výši 224 774,00 Kč (slovy: Dvě stě dvacet čtyři
tisíce sedm set sedmdesát čtyři Koruny české), vzniklého neuhrazením nájemného
a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Libeň, Praha 8, z důvodů uvedených
v "Důvodové zprávě", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


provést úkony směřující k odpisu nedobytného dluhu dle 2. části tohoto·usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 31.07.2019

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

139_Usneseni.pdf (41,6 kB)
1_26 - ZMC_Duvodova_zprava_-_Prochazkovi_-_anonymi - příloha (46,5 kB)
1_27 - ZMC_Leporelo_-_Prochazkovi_-_anonymizovane. - příloha (655,8 kB)