USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 035/2023

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 035/2023

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 035/2023

ze dne 13.09.2023


k nesouhlasu s demolicí objektu okrskového centra občanské vybavenosti (tzv. Včel) v Tanvaldské ulici1.nesouhlasí
s demolicí objektů okrskového centra občanské vybavenosti (tzv. Včel) v Tanvaldské
ulici. Zapsaná územní studie sídliště Ďáblice deklaruje, že okrskové centrum
Střelničná má i nadále sloužit jako centrum obchodů, služeb a komunitního života,2.žádá
2.1 majitele dotčených objektů a pozemků (tedy CPI Reality, a. s.), aby se držel
zpracované a zapsané územní studie, kterou v květnu 2023 schválilo Hlavní město
Praha,
2.2 hlavní město Praha, aby zahrnulo objekty okrskových center občanské
vybavenosti (tzv. Včely) do kontribucí v rámci připravované výstavby.
zodpovídá: místostarosta Tomáš Hřebík, místostarosta Radomír Nepil, vedoucí
odborů ÚMČ Praha 8,
termín: 13. září 2023


................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

125_Usneseni.pdf (39,2 kB)