USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 033/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 033/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 033/2021

ze dne 15.09.2021


k návrhu uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a pí Janou Mengerovou1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního
kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a pí Janou Mengerovou, se sídlem V Nových
Bohnicích 240/5, Praha 8, PSČ 181 00, (IČO: 703 70 281),2. schvaluje
uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště"
mezi Městskou částí Praha 8 jako "objednatelem" a pí Janou
Mengerovou, se sídlem V Nových Bohnicích 240/5, Praha 8,
PSČ 181 00, (IČO: 703 70 281), jako "poskytovatelem" podle textu uvedeného
v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


3.1 po schválení ZMČ Praha 8 předložit smlouvu dle 2. části tohoto usnesení
k·podpisu smluvním stranám.
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 14.10.2021

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

71_Usneseni.pdf (40,7 kB)