USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0266/2017

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0266/2017

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0266/2017

ze dne 17.05.2017


k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 ke konceptu studie novostavby bytového domu na pozemcích parc. č. 840/34, 840/35, 840/183, 840/456, 840/167, 840/173, 840/214 vše na k. ú. Bohnice v·Praze 8 (při ul. Kusého a Dolákova)1.bere na vědomí
stanoviska odborných útvarů Městské části Praha 8, včetně komise Rady
Městské části Praha 8 pro územní rozvoj a památkovou péči ke konceptu
studie novostavby bytového domu na pozemcích parc. č. 840/34, 840/35,
840/183, 840/456, 840/167, 840/173, 840/214 vše na k. ú. Bohnice v Praze 8
(při ul. Kusého a Dolákova),2.nesouhlasí
s konceptem studie novostavby bytového domu na pozemcích parc. č. 840/34,
840/35, 840/183, 840/456, 840/167, 840/173, 840/214 vše na k. ú. Bohnice
v Praze 8 (při ul. Kusého a Dolákova), protože nesouhlasí s dalším
zahušťováním zástavby na sídlišti Bohnice, které bylo postaveno v jednom
období jako ukončený urbanistický celek. Zásahy do tohoto celku považujeme
za zcela nevhodné,3.nesouhlasí
s jakýmkoliv využitím pozemku parc.č. 840/167, k.ú. Bohnice, svěřeného
do správy Městské části Praha 8, pro účely této stavby (např. pro inženýrské
sítě, chodníky, část příjezdové komunikace, čtyři parkovací stání
a pravděpodobně dočasně také pro zařízení staveniště a provizorní umístění
technologických zařízení Pražské Teplárenské a.s. a PRE distribuce a.s.
po dobu výstavby),4.schvaluje
text vyjádření Městské části Praha 8 ke konceptu studie novostavby bytového
domu na pozemcích parc. č. 840/34, 840/35, 840/183, 840/456, 840/167,
840/173, 840/214 vše na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Kusého a Dolákova),
uvedený v příloze tohoto usnesení,5.ukládá


5.1 zajistit odeslání vyjádření Městské části Praha 8 dle 3. části tohoto usnesení –
panu Ing. Janu Heřmanskému, jako zástupci žadatele obchodní korporace NOVÉ
BYTY PRAHA, s.r.o., (IČO:04826949).
Zodpovídá: Ing. Iveta Zikmundová Termín: 29.05.2017

................................................................................
Roman Petrus PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA
Starosta MČ Praha 8 zástupce Starosty MČ Praha 8

usn113812570_114944.pdf (42,2 kB)
1_50 - Duvodova_zprava.docx - příloha (16,5 kB)
1_51 - vyjadreni_MC_Praha_8.docx - příloha (14,9 kB)
1_52 - Zadost_o_vyjadreni_verejna.pdf - příloha (518,4 kB)
1_53 - Prilohy_verejne.pdf - příloha (8,1 MB)