USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 031/2022

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 031/2022

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 031/2022

ze dne 29.06.2022


k návrhu uzavření "Dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi městskou částí Praha 8 a firmou ANELIS, s.r.o.1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření ""Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění provozu
mobilního kluziště" mezi městskou částí Praha 8 a firmou ANELIS, s.r.o., se sídlem
Ke Stadionu 837/24, 196 00 Praha 9, Čakovice (IČO: 276 41 520),2. schvaluje
uzavření "Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění provozu mobilního kluziště"
mezi městskou částí Praha 8 a firmou ANELIS, s.r.o., se sídlem Ke Stadionu 837/24,
196 00 Praha 9 , Čakovice , (IČO: 276 41 520), jako "provozovatelem" podle textu
uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


předložit Dodatek č.1 ke smlouvě dle 2. části tohoto usnesení k podpisu smluvním
stranám.
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 15.07.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

139_Usneseni.pdf (40,5 kB)