USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 043/2023

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 043/2023

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 043/2023

ze dne 29.11.2023


k návrhu stanoviska MČ Praha 8 ke zpoplatnění vjezdu do historického centra Prahy1.pověřuje
radního Slabihoudka, aby informoval ZMČ Praha 8 o postupu přípravy zpoplatnění
vjezdu osobní dopravy tak, aby se ZMČ Praha 8 mohlo k tomuto tématu vyjádřit
s dostatečným předstihem.

Termín: 31.1. 2024


................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

78_Usneseni.pdf (45,1 kB)