USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 025/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 025/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 025/2019

ze dne 25.09.2019


k návrhu Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví obce, tj.·Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8,2.schvaluje
(na základě doporučení komise Rady Městské části Praha 8 pro obecní majetek
ze dne 10. září 2019 a se souhlasem Rady Městské části Praha 8, vyjádřeným jejím
usnesením č. Usn RMC 0483/2019 ze dne 11. září 2019)
Zásady postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města
Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8, podle textu uvedeného v příloze
"Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,
3.doporučuje
nájemcům bytů v domech, které budou vybrány k prodeji, aby pro koupi i správu
domu založili bytové družstvo,4.ukládá


4. 1 zajistit úkony směřující k zahájení prodeje bytových domů ve smyslu "Zásad
postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy,
svěřených do správy Městské části Praha 8", dle 2. části tohoto usnesení,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 31.12.2019
4. 2 informovat Zastupitelstvo Městské části Praha 8 (ZMČ) o zahájení prodeje
bytových domů ve smyslu "Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8",
dle·2.·části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Tomáš Slabihoudek Termín: 31.12.2019

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

139_Usneseni.pdf (41,1 kB)
1_15 - Zasady_postupu_prodeje_bytovych_domu.doc - příloha (91,5 kB)