USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 033/2023

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 033/2023

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 033/2023

ze dne 13.09.2023


k návrhu aktualizace Zásad pro výstavbu na území MČ Praha 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu aktualizace Zásad pro výstavbu na území Městské části
Praha 8,2.schvaluje
znění Zásad pro výstavbu na území MČ Praha 8, dle textu uvedeného v příloze
"Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení.


................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

97_Usneseni.pdf (36,3 kB)
1_1 - ZASADY_AKTUALIZACE.pdf - příloha (654,4 kB)