USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 032/2023

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 032/2023

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 032/2023

ze dne 13.09.2023


Informace o zpracovaném návrhu Koordinační a koncepční studie s regulačními prvky pro sídliště Invalidovna a širší okolí1.souhlasí
se zpracovaným návrhem Koordinační koncepční studie s regulačními prvky
pro sídliště Invalidovna a širší okolí,2.ukládá
Radě městské části a samosprávným orgánům postupovat v souladu s touto studií
s výjimkou odchylek projednaných se zástupcem veřejnosti zmocněným v souladu
s ustanovením § 23 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v účinném znění.


................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

73_Usneseni.pdf (46,9 kB)